မန္ဘာဝင္ျပီး အားေပးသြားပါ....

စာရင္းေပးသူကိုသာ ဦးစားေပးပို႔ေပးပါမည္ ( မၾကာမွီေမွ်ာ္ )


မဂၤလာပါ အားလံုး ေမွ်ာ္လင့္ ေနၾကတဲ့
Adobe Premiere Pro CS6 ကို ေလ့လာသင္ယူခ်င္သူေတြးအတြက္
သင္ခန္းစာေခြ ျပဳလုပ္လို ၿပီး ခန္နည္းေနပါၿပီး....
သင္တန္း တက္ေရာက္ဖို႔ အခတ္ေတြ႔ေနတဲ့ နယ္ေဝးသမားေတြးအတြက္ ရည္ရြယ္ထားၿပီး ျပဳလုပ္ထားခ်င္းျဖစ္ပါသည္..။
သင္တန္းတက္  ေနရသလိုမ်ိဳး ရွင္းျပေပးထားခ်င္းျဖစ္ပါသည္....။
အခန္းမွာတြင့္ ဒီသင္ခန္းစာ ေခြကို ေလ့လာခ်င္းျဖစ္
Adobe Premiere Pro CS6 နဲ႔ တည္းျဖတ္မူပိုင္းဆိုင္ရာေတြးကို
အကုန္သိရွိနာလည္း တက္ေျမွာင့္သြားပါမည္....။
-
DVD ေခြ တြင္ ပါဝင္သည္ သင္ခန္းစာမ်ား
============================
- Adobe Premere Pro CS6 Basic Interface
Lesson -1/Lesson-2/Lesson-3/Lesson-4/Lesson-5/Lesson-6
အေျခခံပိုင္ဆိုင္ရာ နည္းပညာမ်ား အေသးစိတ္

-Exercise
*Video Transition / Plug in မ်ိဳးစံုထည့္သြင္းတည္းျဖတ္မူ
*Karaoke စာတန္းထိုးနည္း အေသးစိတ္
*Effect / Plug in မ်ိဳးစုံ ထည့္သြငး္တည္းျဖတ္မူ
*Audio Effect
* Preset Effect မ်ိဳးစံု ထည့္သြင္းတည္းျဖတ္မူ
*Motion ပိုင္ဆိုင္ရာ တည္းျဖတ္မူ
* လက္ေတြ ဒီဇိုင္းပိုင္းတည္းျဖတ္မူ နည္းလမ္းမ်ိဳးစံု
-Adobe Encore CS6 ျဖစ္
*DVD VOB ရိုးရွင္းစြာထုပ္လုပ္မူနည္းလမ္း
*Menu Bar မ်ိဳးစံု ဖန္တီးထုပ္လုပ္မူနည္းလမ္းမ်ား
*Plug in ထည့္သြင္း ဖန္တီး ထုပ္လုပ္မူနည္းလမ္းမ်ား
ဒီသင္ခန္းစာေတြးအားလံုးကို ေလ့လာသိရွိခဲ့မယ္ဆို
Adobe Premiere Pro CS6 ကို ကြ်မ္းက်င္စြာ အသံုးျပဳတက္မွာ ေသခ်ာပါသည္....။
Adobe Premiere Pro CS6 ကိုေလ့လာၿပီးသြားရင္
Adobe Premiere Pro 2018 ကိုေလ့လာပါ...။
-
သက္ဆိုင္သည္ သင္ခန္းစာအလိုက္
Software , Effect , Plug in , Preset ေတြးကိုပါ ထည့္သြင္းေပးထားပါသည္
-
မၾကာမွီ ေမွ်ာ္
-
ဒီေခြကို လိုခ်င္ပါက
စာရင္းလာေရာက္ေပးသြင္းေပးပါ
ေနရာအသီးသီးက မိမိေဒသ ၿမိဳ႕နယ္ လူၾကီးမင္းမ်ားကို တစ္စုထည္းပုိေပးလိုအဆင္ေျပေအာင္လိုပါ
ဖုန္းဆက္ၿပီး စာရင္းေပးသြငး္နိုင္ပါသည္....။
CB ကေနလည္း စာရင္းေပးသြင္းနိုင္ပါသည္...။
ဖုန္း = 0635081559

0 Response to " စာရင္းေပးသူကိုသာ ဦးစားေပးပို႔ေပးပါမည္ ( မၾကာမွီေမွ်ာ္ ) "