မန္ဘာဝင္ျပီး အားေပးသြားပါ....

Adobe After Effect CS6 ျဖစ္ ေၾကာျငာ စာတန္းထိုးဒီဇိုင္းဆြဲနည္း
မဂၤလာပါ ရုပ္ရွင္ ႏွစ့္ ဗီဒီယို ရိုက္ကူးတည္းျဖတ္ နည္းပညာေတြးကို ေလ့လာ သင္ယူေနတဲ့ လူၾကီးမင္းေတြးအတြက္ Adobe After Effect CS6 ျဖစ္ ေၾကာျငာ စာတန္းထိုးဒီဇိုင္းဆြဲနည္း ေလးကို တင္ေပးလိုက္ပါတယ္...ဒီဇိုင္းကဆို
အမ်ားဆံုး မီဒီယာ သင္တင္း ၊ ေတြးမွာ အမ်ားဆံုးေတြ႔ေလ့ရွိၾကတဲ့ ဒီဇိုင္းေလးတစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္....
အခုမွ စတင္ေလ့လာသူေတြးအတြက္ပါ နာလည္လြယ္ေအာင္ ရွင္းျပေပးထားပါတယ္...
lower thaird စာတန္းေၾကာျငာ ဒီဇိုင္းေလးကို
သင္ယူေလ့လာ ခ်င္တယ္ဆို ေအာက္မွာ ေဒါင္းယူသြားပါ.....
File size = 647MB ပဲရွိပါတယ္

               

 

 

https://drive.google.com/uc?id=1X32RnZBBRE7iFqR9JHriQX6zDrhucmzt&export=download
အဆင္ေျပပါေစ....
<<<<< ဘားမစ္ နည္းပညာ >>>>>

http://www.linyangchi.org/

0 Response to " Adobe After Effect CS6 ျဖစ္ ေၾကာျငာ စာတန္းထိုးဒီဇိုင္းဆြဲနည္း "