မန္ဘာဝင္ျပီး အားေပးသြားပါ....

Adobe Premiere Pro CC 2018 + Patch Key Full
ဗီဒီယို ရိုက္ကူးတည္းျဖတ္ေရးေတြးမွာ နာမည္ၾကီး လူအၾကိဳက္အမ်ားဆံုးရရွိထားတဲ့
Adobe Co.,LTD ရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားဆံုး ထုပ္လုပ္လုိက္တဲ့ Video Editing Software တစ္ခု
ျဖစ္တဲ့ Adobe Premiere Pro CC 2018 ကို တင္ေပးလိုက္ပါတယ္....
Adobe Co.,LTD က ဆို Adobe Premiere Pro CC ကို ခုႏွစ္အလိုက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလည္း
ဖန္တီးမူေတြး ျပဳလုပ္လာခဲ့တာ အခုဆို
ယခုႏွစ္ 2018 အတြက္ ထုပ္လုပ္လိုက္တဲ့ Adobe Premiere Pro CC 2018 ကဆို အသံုးျပဳသူေတြးအတြက္ စိတ္တိုင္းၾက
Software တစ္ခုျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္...ထူျခားမူေတြးက အရင္ ခုႏွစ္က Version ေတြးထက္ တည္းျဖတ္မူ ၊ ဖန္တီးမူေတြး ျပဳလုပ္တဲ့အခါ
Tools Panel ေတြးကို တိုးခ်ဲထားတာေၾကာင့္ တည္းျဖတ္သူေတြးအတြက္ ပိုမိုအဆင္ေျပလာတာကို ေတြ႔ရွိရပါသည္....
Workspace ရဲ႕ Panel ေတြးကိုလည္ အရင္ ထက္ ေကာင္းမြန္စြာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလည္းမူေတြး
ျပဳလုပ္ထားတာေၾကာင့္  2018 အတြက္ Adobe Co.,LTD ရဲ စိတ္တိုင္းက် ဖန္တီမူ ေတြး တိုးတက္လာမူ
ေတြးကို ပိုမို ေတြရွိရပါသည္...။
File Size = 1.64GB ပဲရွိပါတယ္...။အသံုးျပဳ ခ်င္တယ္ဆို ေအာက္မွာ ေဒါင္းယူသြားပါ....။


https://drive.google.com/uc?id=1X32RnZBBRE7iFqR9JHriQX6zDrhucmzt&export=download

အဆင္ေျပပါေစ....
<<<<< ဘားမစ္ နည္းပညာ >>>>>

0 Response to " Adobe Premiere Pro CC 2018 + Patch Key Full "