မန္ဘာဝင္ျပီး အားေပးသြားပါ....

ဒီဇိုင္းမ်ား ေရးဆြဲေပးေနပါသည္Title Cover Video Well Presentation
*******************************************************
မဂၤလာပါ ...
ႏွစ္သစ္ေလးကို ၾကိဳဆိုရင္းနဲ႔ ႏွစ္သစ္မွာ ဒီဇိုင္းအသစ္ေလးေတြးျပဳလုပ္ခ်င္တဲ့
အခုလက္ရွိ ဗီြဒီယို ရိုက္ကူးတည္းျဖတ္ေနက်တဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြးအတြက္
မိမိတို႔ ရဲ႕ ဆိုင္ အမည္ ဒီဇိုင္းမ်ားကို လွပ ေသသက္ အဆင့္ျမင့္တဲ့ဒီဇိုင္းေတြး ကို အသံုးျပဳခ်င္တယ္ဆို ဒီဇိုင္း မ်ားကို ေရးဆြဲေပးေနပါသည္.....။
မိမိတို႔ ရိုက္ကူးတည္းျဖတ္မူေတြး အတြက္ မိမိ တို႔ ရဲ႕ ဆိုင္အမည္ေလးေတြး စာတန္းထိုး ေၾကာျငာတဲ့ ေနရာမွာ
လွပဖို႔ ဆိုတာ တစ္ကယ္ကို အေရးၾကီး အဓိက က်တဲ့ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္....။
-
-
အာမခံခ်က္
************
မိမိတို႔ရဲ႕ ဆိုင္အမည္ ဒီဇိုင္းကိုလည္း မိမိ တို႔ စိတ္တိုင္းက်သည္ အထိ ေရးဆြဲေပးပါသည္....။
ဒီဇိုင္းကိုလည္း မိမိတို႔ အၿမဲထားဝရ အသံုးျပဳနိုင္မူနဲ႔ တစ္သက္စာ အသံုးျပဳနိုင္ဖို႔ အာမခံ ပါသည္....။
အေျခအေနေၾကာင့္ ဒီဇိုင္းကို အမ်ိဳးမ်ိဳး ေျပာင္းလည္းျပဳျပင္လိုပါက အခမဲ့ ျပန္လည္ ျပဳျပင္ေပးပါသည္....။
ကိုယ္တိုင္ ကိုယ္က် ျပဳျပင္လိုပါက ဒီဇိုင္းအတြက္ ေရးဆြဲၿပီးသြားရင္ မိမိဆိုင္ ဒီဇိုင္းအတြက္ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ Project ႏွင့္ Project ျပဳျပင္ နည္းေတြးကိုပါ
အေသးစိတ္ ရွင္းျပၿပီး Video File ေတြးကို ေပးမွာ ျဖင့္ပါသည္....။
-
-
ဒီဇိုင္းဆြဲၿပီးသြားရင္(ေပးေဆာင္ခ်က္)
***************************************
*Title Cover Video
*Project
* Project Tutorial ျပဳျပင္ ေျပာင္းလည္းဖို႔ စသည္တို႔ကို ေပးသြားပါမည္...။
-
-
ဒီဇိုင္းအတြက္ Fee
*********************
ထိုင္း ေငြ = 400 ฿
ျမန္မာေငြ = 15000 က်ပ္

-
-
ဆက္သြယ္ရန္
***************
ထုိင္းဖုန္း = 0992122215
ဒီဇိုင္းနာ @ ဘားမစ္
--------------------------------------------------------------------------
Facebook Page ပိုင္ရွင္ေတြးအတြက္
*******************************************
လက္ရွိ
Facebook Page ပိုင္ရွင္ေတြးအတြက္ ႏွစ္သစ္ မွာ မိမိ တို႔ Page Cover ဒီဇိုင္းေတြးကို ေခတ္စားေနတဲ႔ Page Video Cover ဒီဇိုင္းေလးေတြး အျဖင့္ ေရးဆြဲခ်င္တယ္ဆို ေရးဆြဲေပးေနပါသည္...
-
-
Facebook Page Cover Fee
**********************************
ထိုင္းေငြ = 1200 ฿
ျမန္မာေငြ = 50000 က်ပ္
(ေပးေဆာင္ခ်က္ ႏွင့္ အာမခံခ်က္) က အေပၚကအတိုင္းပါပဲ....။
-----------------------------------------------------------------------------
သတင္းႏွင့္ မီဒီယား ပိုင္ရွင္ေတြးအတြက္
*******************************************
သတင္းႏွင့္ မီဒီယား ပိုင္ရွင္ေတြးအတြက္ Virtual ဒီဇိုင္းေတြးကို
ႏွစ္သစ္မွာ ဒီဇိုင္းအသစ္ေလးေတြး အသံုးျပဳခ်င္တယ္ဆို
Virtual ဒီဇိုင္းမ်ား စြာေရးဆြဲေပးေနပါသည္....။
(တစ္ၾကိမ္ တစ္ခါတည္းသာ မိမိစိတ္ၾကိဳက္ ေရးဆြဲေပးပါသည္...။)
-
-
Fee = 1သိန္း က်ပ္...။

0 Response to " ဒီဇိုင္းမ်ား ေရးဆြဲေပးေနပါသည္ "