မန္ဘာဝင္ျပီး အားေပးသြားပါ....

Adobe After Effect CS6 ျဖင့္ Text Logo ဒီဇိုင္းေရးဆြဲနည္း


     
         မဂၤလာပါ ရုပ္ရွင္ ႏွင့္ ဗီြဒီယို ရိုက္ကူးတည္းျဖတ္မူ နည္းလမ္းေလးေတြးကို ဝါသနာပါတဲ့
သူငယ္ခ်င္းေတြးအတြက္ Adobe After Effect CS6 ျဖင့္ Text Logo ဒီဇိုင္းေရးဆြဲနည္း
ေလးကို တင္ေပးလိုက္ပါတယ္...ဒီျပဳလုပ္နည္းလမ္းေလးမွာ ဆို အဓိက Key Frame ေတြး
ကို အလုပ္လုပ္ပံု လုပ္နည္းေတြးကို အေသးစိတ္ေလ့လာေတြရွိရမွာ ျဖင့္ပါတယ္..
ဒီ ျပဳလုပ္နည္းလမ္းေလးကို ေလ့လာခ်င္းျဖင့္ တစ္ျခားေသး နည္းလမ္းမ်ားကိုလည္း
သူငယ္ခ်င္းတို႔ စိတ္ကူးေလးေတြးနဲ႔ Text Logo ဒီဇိုင္းေလးေတြး ေရးဆြဲလို
ရမွာ ေသျခာပါတယ္....File Size = 590MB ပဲရွိပါတယ္....ဝါသနာပါတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြး
အတြက္ Text Logo ဒီဇိုင္းေလးကို ေလ့လာခ်င္တယ္ဆို ေအာက္မွာ ေဒါင္းယူသြားပါ....

https://drive.google.com/uc?id=1NFU4VP9R7KedAKHQQCUpvbZQe-ZOPFVo&export=download
အဆင္ေျပပါေစ....
<<<<< ဘားမစ္ နည္းပညာ >>>>>
<<<<< Online ပညာဒါန >>>>>http://www.linyangchi.org/

0 Response to " Adobe After Effect CS6 ျဖင့္ Text Logo ဒီဇိုင္းေရးဆြဲနည္း "