မန္ဘာဝင္ျပီး အားေပးသြားပါ....

DAEMON Tools Pro 8.2.1.0709 Full For Window
DaeMon Tools Pro ေလး အသစ္ထြက္ရွိလာလို တင္ေပးလိုက္ပါတယ္...Burning လုပ္တဲ့
ေနရာမွာ All in One တစ္ခုေပါ့ Data ေတြးကို Burning လုပ္တဲ့
အခါ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ကပါတယ္....Nero / Prower ISO တို႔လိုပဲ Drive ေတြးကို
Burning လုပ္တဲ့အခါမွာ ပိုမိုေကာင္းမြန္တာေလးကို ေတြရွိရပါတယ္...
File Size = 42.7MB ပဲရွိပါတယ္...
အသံုးျပဳခ်င္ရင္ ေအာက္မွာ ေဒါင္းယူသြားပါ....


https://myte.pcloud.com/publink/show?code=XZHYUxZ23j4kNIlPYuGl2L9VpMWDQ7EfrEV

အဆင္ေျပပါေစ....
<<<<< ဘားမစ္ နည္းပညာ >>>>>http://www.linyangchi.org/

0 Response to " DAEMON Tools Pro 8.2.1.0709 Full For Window "