မန္ဘာဝင္ျပီး အားေပးသြားပါ....

SHOCKWAVE PARTICLE FX HD MOVE COLORSShockwave Particle ကာလာ မ်ိဳးစံုကို တင္ေပးလိုက္ပါတယ္....move အၾကည္ေတြးပဲျဖင့္ပါတယ္...
ဗီြဒီယို ဒီဇိုင္နာ မွာ ဆုိ ေသနတ္ ပစ္တဲ့ေနရာ၊ ကုိယ္ေျပာက္လုပ္တဲ့ေနရာ၊ ကိုယ္ေပၚလုပ္
တဲ့ေနရာေတြးမွာ အမ်ားဆံုး အစားထိုးအသံုးျပဳၾကပါတယ္...။အသံုးျပဳျခင္ရင္ယူသြားပါ..
File Size =52 MB ပဲရွိပါတယ္...။
https://myte.pcloud.com/publink/show?code=XZHYUxZ23j4kNIlPYuGl2L9VpMWDQ7EfrEVအဆင္ေျပပါေစ....

<<<<< ဘားမစ္ နည္းပညာ {Video Designer Cit} >>>>>
Online ပညာဒါန

VDC

0 Response to " SHOCKWAVE PARTICLE FX HD MOVE COLORS "