မန္ဘာဝင္ျပီး အားေပးသြားပါ....

Script Fxs Effects For After Effect In Video Copilot
After Effect ကို အသံုးျပဳေလ့လာ ေနတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြးအတြက္ Script Fxs Effects 549 ခုနဲ႔
တစ္ျခားေသာ Sprites / UI ႏွင့္ After Effect projects မ်ားစြားကိုလည္း ထည့္သြင္းျပီး
တင္ေပးလိုက္ပါတယ္...ဒီ Script Fxs Effects ကို ဆို အန္ရွင္ တစ္ခုရဲ
မီးေလာင္မူမွာ ထိေရာက္စြာ ေထာက္အကူျပဳတဲ့ Effects အမ်ိဳးအစားတစ္ခုပါ...
ဒီ Effect ကို တစ္ျခားေသာ ဆိုဒ္ေတြးမွာ ေဒါလာ $ 19 နဲ႔ ေရာင္းခ်ထားပါတယ္.. 
File Size 67MB ပဲရွိပါတယ္...အသံုးျပဳေလ့လာျခင္ရင္ ေအာက္မွာ ေဒါင္းယူသြားပါ...

https://myte.pcloud.com/publink/show?code=XZHYUxZ23j4kNIlPYuGl2L9VpMWDQ7EfrEV

အဆင္ေျပပါေစ....
<<<<< ဘားမစ္ နည္းပညာ >>>>>http://www.linyangchi.org/


0 Response to " Script Fxs Effects For After Effect In Video Copilot "