မန္ဘာဝင္ျပီး အားေပးသြားပါ....

Saber V1.0.39 Full + Light Saber All For After Effect...
After Effect ကို အသံုးျပဳျပီး ဗီြဒီယို ဒီဇိုင္ ကို တည္ျဖတ္ေနတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြးအတြက္
After Effect မွာ မရွိမျဖင့္ အသံုးဝင္တဲ့ Saber ကို တင္ေပးလိုက္ပါတယ္...
Saber ကဆို တခုိး အန္ရွင္ေတြးကို တည္ျဖတ္တဲ့ ေနရာမွာ
သက္ဝင္ လွ်က္ရွားမူေတြးကို တည္ျဖတ္တည္ထြန္ေပးတဲ့ Effect အမ်ိဳးအစား
တစ္ခုပါ....Light saber ကို လည္း ထည့္သြင္းေပးထားပါတယ္...
Saber အတြက္ အစံုထည့္ထားေပးပါတယ္....
File Size 702.97KB ပဲရွိပါတယ္...
အသံုးျပဳျခင္ရင္ ေအာက္မွာ ေဒါင္းယူသြားပါ....


After Effect lets friends cut video set design thinkingAfter Effect useful Saber here ...Saber is a power cut Anna thoughtActive thinking being plowed through an Effect.... Light saber added a ...Saber kit helps put ....File Size 702.97KB issue ...If you want to use under torture carried ....
https://myte.pcloud.com/publink/show?code=XZHYUxZ23j4kNIlPYuGl2L9VpMWDQ7EfrEV


အဆင္ေျပပါေစ....
<<<<< ဘားမစ္ နည္းပညာ >>>>>http://www.linyangchi.org/

0 Response to " Saber V1.0.39 Full + Light Saber All For After Effect... "