မန္ဘာဝင္ျပီး အားေပးသြားပါ....

Karaoke ကာလာအိုေက စာတန္းထိုးနည္း Adobe After Effectsကာလာအိုေက စာတန္း ကို ကုိယ္တိုင္ကုိယ္က် စာတန္းေလးေတြး ထိုးျခင္ၾကတဲ့ လူၾကီးမင္း
မ်ားအတြက္ Adobe After Effects ျဖင့္ စာတန္းထိုးနည္းေလးကို တင္ေပးလိုက္ပါတယ္...
စာသာေတြးကို အသံနဲ႔ အန္ဝင္ကြင္က်ျဖင့္ဖို ထက္ကာ တလည္းလည္း ေလ့လာ
ၾကည္ရူျပီး အဆင္ေျပစြာ ေလ့လာ နုိင္ၾကပါေစ...။

အဆင္ေျပပါေစ...
ဘားမစ္ နညး္ပညာ
<<< Video Designer City >>> 

VDC

0 Response to " Karaoke ကာလာအိုေက စာတန္းထိုးနည္း Adobe After Effects "