မန္ဘာဝင္ျပီး အားေပးသြားပါ....

Fresh Food Pack For Adobe After Effects in Element 3D
Adobe After Effects ကို အသံုးျပဳျပီး ဗီြဒီယို ဒီဇိုင္ေတြးကို တည္ျဖတ္ေနတဲ့ လူၾကီးမင္းမ်ားအတြက္
Fresh Food Pack ကို တင္ေပးလိုက္ပါတယ္...Fresh Food Pack မွာ ဆို သစ္သီး ဖန္ရွင္
ေတြးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ 3D ဒီဇိုင္ျပဳလုပ္လိုရတဲ့ အရာ အားလံုးပါဝင္ေနပါတယ္...
သစ္သီး မ်ားအျပာ ဓား၊ စြန္း၊အစ အားလံုးပါဝင္တယ္...
ဒါေၾကာင့္ ဓားဖန္ရွင္ျပဳလုပ္ျခင္သူေတြးအတြက္လည္း
အသံုးဝင္ပါတယ္...
ဒီ Fresh Food Pack ကဆို After Effects မွာ ပဲအသံုးျပဳရမွာ ျဖင့္ပါတယ္...
မိမိ ကြန္ပ်ဴတာ မွာ After Effects အတြက္ Element ေတာ့ ထည့္သြင္းထားရ
မည္ျဖင့္ပါတယ္....
Effects အမ်ိဳးအစားထည္းက Video Copilot ရဲ႕ Element မွ Model Browser မွာ
အင္စေတာ့လုပ္လိုက္ရင္ ေပၚေနမွာ ျဖင့္ပါတယ္....
ဒီဇိုင္ေတြး အတြက္ တည္ထြန္တဲ့ ေနရာမွာ ဖန္ရွင္ ေတြး တစ္ခုခု မိမိစိတ္ကူးေလးေတြး
တည္ထြန္ဖို ရွိထားေဆာင္ထားသင့္ပါတယ္...
File Size = 197MB ပဲရွိပါတယ္....အသံုးျပဳျခင္ရင္ ေအာက္မွာ ေဒါင္းယူသြားပါ...https://myte.pcloud.com/publink/show?code=XZHYUxZ23j4kNIlPYuGl2L9VpMWDQ7EfrEV

အဆင္ေျပပါေစ....
<<<<< ဘားမစ္ နညး္ပညာ {Video Designer City [VDC]}>>>>>
Online ပညာဒါန

0 Response to " Fresh Food Pack For Adobe After Effects in Element 3D "