မန္ဘာဝင္ျပီး အားေပးသြားပါ....

Circle Magic 6 Style For Video Designer Produce By Photoshop
Video Designer ကို ေလ့လာ တည္ျဖတ္ေနတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြးအတြက္ ေမွာ္ဝန္ အစြမ္း
မွာ ကိုယ္ပိုင္အစြမ္းအျဖင့္ ထုတ္လုပ္ တည္ျဖတ္လိုရေအာင္
Circle Magic ကို ဒီဇိုင္း 6 ခု ေလာက္ ဆြဲျပီး တင္ေပးလိုက္ပါတယ္...
သူငယ္ခ်င္းတို႔ ကုိယ္တိုင္ အလြယ္တကူ တည္းျဖတ္လိုရေအာင္ တင္ေပးလုိက္ပါတယ္...
Photoshop နဲ႔ တည္ထြန္ထားတဲ့ PSD ေတြးပါ... သူငယ္ခ်င္းတို႔ ေလ့လာ တည္းျဖတ္
ေနတဲ့ ဗီြဒီယို ဒီဇိုင္းနာ ေဆာ့ဝဲတစ္ခုခု မိမိၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာနဲ႔ တညျ္ဖတ္လိုရပါတယ္...
File size 21.4MB ပဲရွိပါတယ္..ကိုယ္တိုင္ Circle Magic ကုိ
ျပဳလုပ္ျခင္တယ္ဆို ေဆာင္ေမွ်ာ္အားေပးပါအုန္း...ဗီြဒီယို ဒီဇိုင္နာ ေဆာ့ဝဲေတြး
နဲ႔ တည္ျဖတ္မူေတြးကုိလည္း တင္ေပးသြားပါမည္...အခု 6ခု ကိုအသံုးျပဳျခင္ရင္
ေအာက္မွာ ေဒါင္းယူသြားပါ... Video Designer thinking friends and study magic power loadLet's cut the power produced by theJust about 6 Circle Magic design here ...Let your friends to easily edit here ...Photoshop plow edit PSD to study ... I thinkA video with any design software to specify a pass ...File size 21.4MB issue .. Circle MagicIf you want to give up thinking coconut ... Video Software DesignerAnd now he will start thinking ... If you want to use 6Take it to download below ...https://myte.pcloud.com/publink/show?code=XZHYUxZ23j4kNIlPYuGl2L9VpMWDQ7EfrEV

အဆင္ေျပပါေစ....
<<<<< ဘားမစ္ နညး္ပညာ {Video Designer City [VDC]}>>>>>
Online ပညာဒါန

0 Response to " Circle Magic 6 Style For Video Designer Produce By Photoshop "