မန္ဘာဝင္ျပီး အားေပးသြားပါ....

BCC10 Effect Full Version For After Effect {CS6,CS5,CC}
 After Effect ကို အသံုးျပဳျပီး ရုပ္ရွင္ ၊ ဗီြဒီယို ဇတ္ကားေတြးကို တည္းျဖတ္ေနတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြး
အတြက္ After Effect အတြက္ အေကာင္းဆံုး BBC Effect ကို တင္ေပးလိုက္ပါတယ္...
BCC Effect ဆိုတာ နာမည္ၾကီး Effect အမ်ိဳးအစားတစ္ခုျဖင့္ ျပီး
ဗီြဒီယို ဒီဇိုင္နာ ေဆာ့ဝဲေတြး အတြက္ ေဆာ့ဝဲအမ်ိဳးအစားအလိုက္ BCC Effect
ရွိေနျပီး ျဖင့္တဲ့ အတြက္ မၾကားဘူးတဲ့သူ နည္းပါတယ္....
ေနရာတိုင္း အတြက္ အသံုးဝင္တဲ့ Effect မ်ားစြာ ပါဝင္ပါတယ္....
ဘာေတြးပါဝင္လည္းဆိုတာကိုေတာ့ တစ္ခုျခင္းဆီ မရွင္းျပေတာ့ ပါဘူး...
သူငယ္ခ်င္းတို႔ပဲေဒါင္းျပီး အင္စေတာ့လုပ္ျပီး အသံုးျပဳၾကေတာ့....
Full ပဲျဖင့္ပါတယ္...key ေတြး ထည့္သြင္းေပးစရာမလိုပါဘူး ... အင္စေတာ့လုပ္
ေပးလိုက္ျခင္းျဖင့္ After Effect မွာ အသံုးျပဳလိုရပါျပီး...
After Effect ေဆာ့ဝဲ ျဖင့္တဲ့ After Effect CS6,CS5,CC မွာ သာ အသံုးျပဳလိုရပါတယ္...
တစ္ျခားေသာ After Effect version ေတြးမွာ အသံုးျပဳလိုမရပါဘူး....
File Size 121MB ပဲရွိပါတယ္....အသံုးျပဳျခင္ရင္ ေအာက္မွာ
ေဒါင္းယူသြားပါ....After Effect for the film, Video editing his movies I think are friendsAfter Effect BBC Effect here ...BCC Effect is a popular type EffectVideo Software Designer Software thought BCC Effect categoryLess he has not heard ....Contains many useful effect everywhere ....What do I include a choice is not hard to explain ...I just started to use download ....Full install just thinking ... key use ...Should you want to use After Effect ...After Effect software After Effect CS6, CS5, CC can also use ...You can use different thinking After Effect version ....File Size 121MB issue .... If you want to use underTake peacock ....


https://myte.pcloud.com/publink/show?code=XZHYUxZ23j4kNIlPYuGl2L9VpMWDQ7EfrEV

<<<<< ဘားမစ္ နည္းပညာ >>>>>http://www.linyangchi.org/

0 Response to " BCC10 Effect Full Version For After Effect {CS6,CS5,CC} "