မန္ဘာဝင္ျပီး အားေပးသြားပါ....

Adobe After Effect ထည့္သြင္းနညး္ (ဗီြဒီယို ဒီဇိုင္နာ အေျခခံနည္းပညာ)

Adobe After Effect CS6 ကို
အခုမွ စတင္ေလ့လာလိုသူေတြးအတြက္
တင္ေပးလိုက္ပါတယ္...Adobe After Effect သည္ ဗီြဒီယိုဒီဇိုင္နာတည္းျဖတ္တဲ့ Software 
ပဲျဖင္ပါတယ္
အာက္က ပံုေလးေတြးအတြက္ေထာက္ပီးထည့္သြင္းပါး.... 


<<<<< [ VDC ] ဘားမစ္ နည္းပညာ >>>>>
http://www.linyangchi.org/0 Response to " Adobe After Effect ထည့္သြင္းနညး္ (ဗီြဒီယို ဒီဇိုင္နာ အေျခခံနည္းပညာ) "