မန္ဘာဝင္ျပီး အားေပးသြားပါ....

Adobe After Effect CS6 Shortcut Key & Menu Bar & Tools မ်ားအသံုုးျပဳပံုAdobe After Effect ကိုအခုမွ စတင္ေလ့လာမဲ့သူေတြးအတြက္ သိထားသင့္တဲ့
နည္းလမ္းမ်ားကို ေရးသားတင္ေပးလိုက္ပါတယ္...
Shortcut Key & Meun Bar & Tool ေတြးအေၾကာင္းကို အေသးစိတ္
ေရးသားတင္ေပးလိုက္ျခင္းျဖင့္ပါတယ္....
<<<<< [ VDC ] ဘားမစ္ နည္းပညာ >>>>>
http://www.linyangchi.org/


0 Response to " Adobe After Effect CS6 Shortcut Key & Menu Bar & Tools မ်ားအသံုုးျပဳပံု "