မန္ဘာဝင္ျပီး အားေပးသြားပါ....

Adobe After Effect CS6 ျဖင့္ ေရႊေရာင္ဒီဇိုင္းေရးဆြဲနည္း သင္ခန္းစာ (Lesson - 3)Adobe After Effect CS6 ျဖင့္ ေရႊေရာင္ဒီဇိုင္းဆြဲနည္းကို တင္ေပးလိုက္ပါတယ္...သင္တန္းသား
ေတြးအတြက္ရည္ရြယ္ပီး ျပဳလုပ္ထားတဲ့ သင္ခန္းစာေတြးထည္းက Lesson - 3 
ေရႊေရာင္ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲနည္းကို အေသးစိတ္ရွင္းျပေပးထားပါတယ္.. Online ကေန
ပညာသင္ယူသူေတြးအတြက္ ရည္ရြယ္ျပီး တင္ေပးလုိက္ျခင္းျဖင့္ပါတယ္...
အားလံုးအဆင္ေျပစြာေလ့လာသင္ယူ နိုင္ၾကပါေစ... <<<<< [ VDC သင္တန္း ] ဘားမစ္ နည္းပညာ >>>>>
http://www.linyangchi.org/


0 Response to " Adobe After Effect CS6 ျဖင့္ ေရႊေရာင္ဒီဇိုင္းေရးဆြဲနည္း သင္ခန္းစာ (Lesson - 3) "