မန္ဘာဝင္ျပီး အားေပးသြားပါ....

02.Adobe After Effects ျဖင့္ Photo Logo Designer နဲ႔ ေရးဆြဲ နည္းဒါေလးက After Effect နဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ LOGO ဒီဇိုင္းေလးကို ဖန္ရွင္ ၾကေအာင္
ျပဳလုပ္ထားတာေလးပါ....SABER & SHATTER ကို အသံုးျပဳထားပါ..
ျပဳလုပ္နညး္ကို ေလ့လာျခင္တယ္ဆိုရင္
ေအာက္မွာ ေဒါင္းယူသြားပါ...

PROJECTS LOGO DESIGNER FREE DOWNLOAD


https://myte.pcloud.com/publink/show?code=XZHYUxZ23j4kNIlPYuGl2L9VpMWDQ7EfrEV

အဆင္ေျပပါေစ....
<<<<< ဘားမစ္ နည္းပညာ >>>>>http://www.linyangchi.org/

0 Response to " 02.Adobe After Effects ျဖင့္ Photo Logo Designer နဲ႔ ေရးဆြဲ နည္း "