မန္ဘာဝင္ျပီး အားေပးသြားပါ....

Windows.10 x86 & x64 Lite Edition Version 4 2017 အလန္းဇယားေလးWindow 10 ကို စိတ္ၾကိဳက္အသံုးျပဳေနၾကတဲ့ လူၾကီးမင္းေတြးအတြက္
Window 10 Lite Edition ေလး အသစ္ထြက္လာလို တင္ေပးလိုက္ပါတယ္....
ဒီ Window 10  က Window 10 အလွ ဒီဇိုင္းေလပဲျဖင့္ပါတယ္...32bit & 64bit  ႏွစ္ခုစလံုး
တင္ထားေပးပါတယ္...မိမိတို႔ စိတ္ၾကိဳက္ bit ကိုသာ ေဒါင္းယူအသံုးျပဳေတာ့ပါ....ISO File
နဲ႔ တင္ေပးထားတာျဖင့္တဲ့အတြက္ တိုက္ရုိက္ Window ေခြ ကူးယူနုိင္ပါသည္...။
File Size 32 bit = 1.6 GB
File Size 64bit  = 2.2GB ပဲရွိပါတယ္...Window 10 အလန္းဇယားေလးကို
အသံုးျပဳျခင္ရင္ ေအာက္မွာ ေဒါင္းယူသြားပါ....
Window 32bit >>>>>
https://drive.google.com/uc?id=0B7NHacsGwYiaM3RDd1RYcXB3T1U&export=download
Window 64bit >>>>>
https://drive.google.com/uc?id=0B7NHacsGwYiaTUNpOUtTeGRpR2c&export=download

<<<<< ဘားမစ္ နည္းပညာ >>>>>http://www.linyangchi.org/

0 Response to " Windows.10 x86 & x64 Lite Edition Version 4 2017 အလန္းဇယားေလး "