မန္ဘာဝင္ျပီး အားေပးသြားပါ....

Window 10 Password ၿဖဳတ္ၿပီး အသံုးျပဳၾကမယ္....Window 10 ကို အသံုးျပဳေနၾကတဲ့ ကြန္ပ်ဴတာ သမားမ်ားအတြက္ Window 10 ဖြင့္တိုင္း Password ရိုက္ထည့္ေပးေနရတာေလးကို
အသံုးမျပဳျခင္ေတာ့ပါက Window 10 Password ၿဖဳတ္နည္းေလးကို တင္ေပးလိုက္ပါတယ္.... ပံုနဲ႔ တစ္ကြအေသးစိတ္ရွင္းျပေပးထားပါတယ္...
အသံုးျပဳျခင္ရင္ ယူသြားပါ....

ေအာက္ကပံုေလးေတြးအတိုင္း ေထာက္ပီး အသံုးျပဳပါ...နန္ဘက္ဆင္ အလိုက္
အသံုးျပဳပါ...ဒီအဆင္ကို ေရာက္သြားပါက ျပီးသြားပါၿပီး မိမိ ကြန္ပ်ဴတာကို Restart ခ်ျပီး ျပန္ဖြင့္လိုက္ပါက
Auto ပြင့္ေနတာကို ေတြရမည္ျဖစ္ပါသည္.....

<<<<< ဘားမစ္ နည္းပညာ >>>>>
http://www.linyangchi.org/


0 Response to " Window 10 Password ၿဖဳတ္ၿပီး အသံုးျပဳၾကမယ္.... "