မန္ဘာဝင္ျပီး အားေပးသြားပါ....

VLC Media Player V2.2.6 Window 32bit & 64bitPC အတြက္ Player ေတြးထည္းမွာ ၾကိဳက္ဆံုးျဖစ္တဲ့ VLC Media Player ေနာက္ဆံုး ဗားရွင္းေလး
ကိုတင္ေပးလိုက္ပါတယ္....VLC Media Player ၾကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့သူေတြး အတြက္
32bit & 64bit ႏွစ္ခုစလံုးအတြက္ တင္ေပးထားပါတယ္....
File Size 32bit = 29.52MB
File Size 64bit = 30.61MB ပဲရွိပါတယ္...အသံုးျပဳျခင္ရင္ ေအာက္မွာ ေဒါင္းယူ
သြားပါ....32bit [29.52MB] >>>>>>>

                                
https://drive.google.com/uc?id=0B7NHacsGwYiaTUNpOUtTeGRpR2c&export=download
64bit [30.61MB] >>>>>>>

                                
https://drive.google.com/uc?id=0B7NHacsGwYiaTUNpOUtTeGRpR2c&export=download

<<<<< [ VDC ] ဘားမစ္ နည္းပညာ >>>>>
http://www.linyangchi.org/


0 Response to " VLC Media Player V2.2.6 Window 32bit & 64bit "