မန္ဘာဝင္ျပီး အားေပးသြားပါ....

Nero Burning ROM + Patch Key 2018 Version 19.0.00400 Final
အားလံုးပဲ မဂၤလာ ကြန္ပ်ဴတာ မွာ Software အသစ္ေတြးကို အသံုးျပဳျခင္ၾကတဲ့ 
လူၾကီးမင္းေတြးအတြက္ 
 Nero 8 Burning Rom 2018 အသစ္ထြက္ရွိလာလို တင္ေပးလိုက္ပါတယ္...။ 
Nero ဆို အားလံုးလည္း
သိရွိထားျပီးသားျဖင့္ပါတယ္..။ CD/DVD ေတြးကုိ ကူးယူတဲ့ အခါမွာ နာမည္ ၾကီး ျဖင့္
ျပီး  Nero 8 Burning Rom 2018 အသစ္ဆို ေတာ့ အလုပ္လုပ္တဲ့ အခါ ေပါ့ပါး 
သြက္လက္မွာ ျဖင့္ပါတယ္
Full အျဖင့္ အသံုးျပဳလိုရေအာင္ Patch Key ပါထည့္ထားေပးပါတယ္..
File Size = 134MB ပဲရွိပါတယ္....
Nero  အသစ္ေလးကို အသံုးျပဳျခင္ရင္ ေအာက္မွာ ေဒါင္းယူသြားပါ...။


https://myte.pcloud.com/publink/show?code=XZHYUxZ23j4kNIlPYuGl2L9VpMWDQ7EfrEV<<<<< ဘားမစ္ နည္းပညာ >>>>>http://www.linyangchi.org/0 Response to " Nero Burning ROM + Patch Key 2018 Version 19.0.00400 Final "