မန္ဘာဝင္ျပီး အားေပးသြားပါ....

Adobe Media Encoder 2017 + Patch Key Full
Video တည္ျဖတ္ေနတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြး အတြက္ Adobe Premiere Pro မွာ
Auto ပါလာတဲ့ Encoder က full မျဖင့္တဲ့ အတြက္
အသံုးျပဳရတဲ့ အဆင္မေျပလို လာေရာက္အကူညီေတာင္းတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြးနဲ႔
လိုအပ္တဲ့ သူေတြးအတြက္ပါ တင္ေပးလိုက္ပါတယ္....
video တည္ျဖတ္မူမွာ dvd ထည္းထည့္ဖုိ ရုပ္ထြက္ေကာင္းမြန္ဖို size အခ်ိဳးအစား
အတြက္ မွန္ကန္ဖို အေကာင္း
ဆံုးေဆာ့ဝဲတစ္ခုပါ encoder ကို မသိတဲ့ သူနည္းတဲ့ အတြက္ 
ေထြေထြထူးထူး မေျပာျပေတာ့ပါဘူး 
Fil Size 1.1GB ပဲရွိပါတယ္....အသံုးျပဳျခင္ရင္ ေအာက္မွာ ေဒါင္းယူသြားပါ....

https://myte.pcloud.com/publink/show?code=XZHYUxZ23j4kNIlPYuGl2L9VpMWDQ7EfrEV

အဆင္ေျပပါေစ....
<<<<< ဘားမစ္ နညး္ပညာ {Video Designer City [VDC]}>>>>>
Online ပညာဒါန

0 Response to " Adobe Media Encoder 2017 + Patch Key Full "