မန္ဘာဝင္ျပီး အားေပးသြားပါ....

Signal Action Sound Effects All...

ဗီြဒီယုိ ဒီဇိုင္ေတြးကို တည္ျဖတ္ေနၾကတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြးအတြက္ Signal Sound Effects
ေတြးကို တင္ေပးလိုက္ပါတယ္...
ဗီြဒီယို တည္ျဖတ္မူတစ္ခုမွာ အသံ တစ္ခုက အဓိကၾကပါတယ္...
Signal Sound နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သံစဥ္ေတြး အားလံုးကို တင္ေပးလိုက္ပါတယ္....
File Size = 369MB ပဲရွိပါတယ္...အသံုးျပဳျခင္ရင္ ေအာက္မွာ ေဒါင္းယူသြားပါ....

https://myte.pcloud.com/publink/show?code=XZHYUxZ23j4kNIlPYuGl2L9VpMWDQ7EfrEVအဆင္ေျပပါေစ....

<<<<< ဘားမစ္ နည္းပညာ {Video Designer Cit} >>>>>
Online ပညာဒါန

0 Response to " Signal Action Sound Effects All... "