မန္ဘာဝင္ျပီး အားေပးသြားပါ....

Organic Action Sound Effects All

ဗီြဒီယုိ ဒီဇိုင္ေတြးကို တည္ျဖတ္ေနၾကတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြးအတြက္ Organic Sound Effects
ေတြးကို တင္ေပးလိုက္ပါတယ္...
ဗီြဒီယို တည္ျဖတ္မူတစ္ခုမွာ အသံ တစ္ခုက အဓိကၾကပါတယ္...
Organic Sound နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သံစဥ္ေတြး အားလံုးကို တင္ေပးလိုက္ပါတယ္....
File Size = 460MB ပဲရွိပါတယ္...အသံုးျပဳျခင္ရင္ ေအာက္မွာ ေဒါင္းယူသြားပါ....
https://myte.pcloud.com/publink/show?code=XZHYUxZ23j4kNIlPYuGl2L9VpMWDQ7EfrEVအဆင္ေျပပါေစ....

<<<<< ဘားမစ္ နည္းပညာ {Video Designer Cit} >>>>>
Online ပညာဒါန

0 Response to " Organic Action Sound Effects All "