မန္ဘာဝင္ျပီး အားေပးသြားပါ....

Master Brush For Photoshop...
Photoshop သူငယ္ခ်င္းေတြးအတြက္ ဓာတ္ပံုျပဳျပင္တဲ့ေနရာမွာ မရွိမျဖင့္ အသံုးဝင္တဲ့
Brush မ်ားစြာ အခု 1300 ေက်ာ္ကို တင္ေပးလိုက္ပါတယ္...
ဓာတ္ပံုေတြးလွပ ေခ်ာေမြေအာင္ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ ျဖင့္ ျပဳျပင္ေပးရပါတယ္...
Brush ပံုစံ ဒီဇိုင္းမ်ိဳးစံု မရွိဘူးဆို ပံုတစ္ပံု ျခစ္ရာေပါင္းမ်ားစြာကို
လွပါေအာင္ ျပဳျပင္ေပးလိုမရပါဘူး
ဒါေၾကာင့္ Tool ေပါင္းမ်ားစြာအတြက္ Master Brush လာပါျပီး...
File Size 130MB ပဲရွိပါတယ္... 
အသံုးျပဳျခင္ရင္ ေအာက္မွာ ေဒါင္းယူသြားပါ....

Download ယူနည္း
=============

Download Here<<<<< ဘားမစ္ နည္းပညာ >>>>>http://www.linyangchi.org/


1 Response to " Master Brush For Photoshop... "

win lwin said...

mediafire နဲ႔တင္ေပးပါလား။ pcloud က အဆင္မေျပလို႔ပါ။ thanks.