မန္ဘာဝင္ျပီး အားေပးသြားပါ....

All Gradient For Photshop 65000 Colors...
Photoshop သူငယ္ခ်င္းေတြးအတြက္ Photoshop မွာ ေနာက္ခံေတြးကို လွပေအာင္ color 
မ်ိဳးစံုျဖင့္ ဖန္တီႏိုင္ဖို Gradient 65000 ကာလာေတြးကို တင္ေပးလိုက္ပါတယ္...
Photoshop ဆိုေတာ့ ေထြးေထြးထူးထူးေတာ့ မေျပာျပေတာ့ဘူး
217.83KB ပဲရွိပါတယ္....အသံုးျပဳထည့္သြင္းနည္းကို ရွင္းျပေပးထားပါတယ္...
လိုအပ္လို အသံုးျပဳျခင္ရင္ ေအာက္မွာ ေဒါင္းယူသြားပါ....

Photoshop friend I thought Photoshop background beautiful color

Multiple files with glass Gradient 65000 thinking here ...

Photoshop because confusion had not explained the strangely

How to install .... only 217.83KB

I need to take it to download if you want to use under


Photoshop မွာ Gradient Tools အတြက္ ကာလာထည့္သြင္းနည္း
=================၊၊===၊၊=================

ပံုေလးေတြးေသးေနရင္ ႏွစ္ခ်က္ေထာက္ၾကည့္ပါ...

ေအာက္ကပံုအတိုင္းေထာက္သြားပါ....

ဒီေနရာမွာ ေဒါင္ယူလာတဲ့ Folder ထည္းက တစ္ခုခုကို ေထာက္ျပီး Load ကို ေထာက္ေပးလိုက္ပါ....


 ေအာက္ကပံုအတုိင္း ေရာက္ရွိသြားပါမည္...မိမိအသံုးျပဳျခင္တဲ့ ကာလာကို သံုးပါ...
ဒီေလာက္ဆို အဆင္ေျပၾကမယ္လို ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္....
Password = www.linyangchi.org


https://myte.pcloud.com/publink/show?code=XZHYUxZ23j4kNIlPYuGl2L9VpMWDQ7EfrEV

အဆင္ေျပပါေစ....
<<<<< ဘားမစ္ နည္းပညာ >>>>>http://www.linyangchi.org/

0 Response to " All Gradient For Photshop 65000 Colors... "