မန္ဘာဝင္ျပီး အားေပးသြားပါ....

Videos Sounds Designer Edition Projects Part {2}...
ဗီြဒီယို ဒီဇိုင္နာ သမားမ်ားအတြက္ ဗီြဒီယို ဒီနာကို လွပေအာင္ တည္ထြန္တဲ့ ေနရာမွာ အဓိက
အေရးပါတဲ့ သံစဥ္ မ်ားကို စုစည္းျပီး...အခု {၁၀၀}
ကို PART {2} အျဖင့္ တင္ေပး လိုက္ပါတယ္....ဗီြဒီယို ဒီဇိုင္နာ တည္ျဖတ္
ေနတဲ့ သူေတြးရဲ လက္ဆြဲ အသံုးျပဳေနတဲ့ သံစဥ္ေတြးျဖင့္ပါျပီး...ဗီြဒီယို ဇာတ္ကားေတြးမွာလည္း
အမ်ားဆံုးပါဝင္ပါတယ္...
115MB ပဲရွိပါတယ္...အသံုးျပဳျခင္ရင္ ေအာင္မွာ ေဒါင္းယူသြားပါ..


https://myte.pcloud.com/publink/show?code=XZHYUxZ23j4kNIlPYuGl2L9VpMWDQ7EfrEV

အဆင္ေျပပါေစ....
<<<<< ဘားမစ္ နည္းပညာ >>>>>http://www.linyangchi.org/


 

0 Response to " Videos Sounds Designer Edition Projects Part {2}... "