မန္ဘာဝင္ျပီး အားေပးသြားပါ....

Keying Suite + Serial Key Full IN Red GiantAdobe After Effect & Adobe Premiere Pro ကို အသံုးျပဳေနတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြး
အတြက္ Keying Suite ကို တင္ေပးလိုက္ပါတယ္....
ဗီြဒီယို ဒီဇိုင္ကို လွပလာေအာင္ ေပါင္းဖက္ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳရတဲ့
Effects အမ်ိဳးအစား တစ္ခုပါ....
Keying Suite မွာ ပါဝင္တဲ့ Effects ေတြးကေတာ့ Warp / Primatte Keye / Key Correct
တို႔ ပဲ ျဖင့္ပါတယ္...
80MB ပဲရွိပါတယ္...
Full အျဖင့္အသံုးျပဳလိုရေအာင္ Serial Key ပါထည့္ထားေပးပါတယ္...
အသံုးျပဳျခင္ရင္ ေအာက္မွာ ေဒါင္းယူသြားပါ....
https://myte.pcloud.com/publink/show?code=XZHYUxZ23j4kNIlPYuGl2L9VpMWDQ7EfrEV

အဆင္ေျပပါေစ....
<<<<< ဘားမစ္ နည္းပညာ >>>>>http://www.linyangchi.org/0 Response to " Keying Suite + Serial Key Full IN Red Giant "