မန္ဘာဝင္ျပီး အားေပးသြားပါ....

Cinema 4D R14 + Serial Key Full...
ဗီြဒီယို ဒီဇိုင္နာသူငယ္ခ်င္းေတြးအတြက္ ဒီဇိုင္ေရးဆြဲတဲ့ ေနရာမွာ Projects
တစ္ခုကို လွပလာေအာင္ ေရးဆြဲ ဖန္တီးေပးနိုင္တဲ့ 
Cinema 4D R14 ကို တင္ေပးလိုက္ပါတယ္....ဒီေကာင္းေလးကဆို
 ေလယာဥ္ပ်ံ၊ ကား၊ ဆိုင္ကယ္ ၊
နဂါး၊ လူ၊ ကာတြန္ ၊ သက္ရွိ၊ သက္မဲ့ အမ်ားၾကီး စသည္တို႔ေတြးကို အသက္ဝင္လွႈပ္ရွား
မူတို႔ တည္ထြန္ဖန္တည္းျပီး ဗီြဒီယို ဒီဇိုင္တာ ေဆာ့ဝဲေတြးနဲ႔
ေပါင္းဆက္ တည္ထြန္လိုက္မယ္ ဆို လွပတဲ့ Edition 
တစ္ခု ရရွိလာပါမည္....ဗီြဒီယို ဒီဇိုင္းလွပလာေအာင္ မရွိတာကို ရွိေအာင္
မျဖင့္နိုင္တာကို ျဖင့္နိုင္ေအာင္ မ်ားစြာ တည္ထြန္ေပးနိုင္တဲ့
နိုင္ငံျခား VIDEO EDITION သမားမ်ား လက္ဆြဲ ေပါင္းဆက္တည္ထြန္း
ေနတဲ့ CINEMA 4D R41 ပဲျဖင့္ပါတယ္....Full အျဖင့္အသံုးျပဳလိုရေအာင္
Serial Key ပါထည့္ထားေပးပါတယ္...119MB ပဲရွိပါတယ္...
အသံုးျပဳျခင္ရင္ ေအာက္မွာ ေဒါင္းယူသြားပါ.....

https://myte.pcloud.com/publink/show?code=XZHYUxZ23j4kNIlPYuGl2L9VpMWDQ7EfrEV

အဆင္ေျပပါေစ....
<<<<< ဘားမစ္ နည္းပညာ >>>>>http://www.linyangchi.org/

0 Response to " Cinema 4D R14 + Serial Key Full... "