မန္ဘာဝင္ျပီး အားေပးသြားပါ....

Adobe After Effects ျဖင့္ Photo Logo Designer နဲ႔ ေရးဆြဲ နည္း..[TUTORIAL 02]

ဒါေလးက After Effect နဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ LOGO ဒီဇိုင္းေလးကို ဖန္ရွင္ ၾကေအာင္
ျပဳလုပ္ထားတာေလးပါ....SABER & SHATTER ကို အသံုးျပဳထားပါ..
ျပဳလုပ္နညး္ကို ေလ့လာျခင္တယ္ဆိုရင္
ေအာက္မွာ ေဒါင္းယူသြားပါ...

PROJECTS LOGO DESIGNER FREE DOWNLOAD


https://myte.pcloud.com/publink/show?code=XZHYUxZ23j4kNIlPYuGl2L9VpMWDQ7EfrEV

အဆင္ေျပပါေစ....
<<<<< ဘားမစ္ နည္းပညာ >>>>>http://www.linyangchi.org/

1 Response to " Adobe After Effects ျဖင့္ Photo Logo Designer နဲ႔ ေရးဆြဲ နည္း..[TUTORIAL 02] "

Best Globle Trend said...

Logo Design is one of the most difficult areas of graphic design to master. The goal of a company logo is to embody a number of qualities in the mind of existing and prospective customers. It should identify your products and services, distinguish it from similar companies, and communicate value and quality. freelogo.com