မန္ဘာဝင္ျပီး အားေပးသြားပါ....

3D Element Projectile Weapons For Adobe After Effects All.
Adobe After Effects ကို လက္ဆြဲ အသံုးျပဳျပီး ဗီြဒီယို ဇာတ္ကားေတြးကို တာဝန္
ယူ တည္းျဖတ္ေနတဲ့ သူငယ္ခ်င္းမ်ား ႏွင့္ ဝါသနာပါ လို ေလ့လာ ေနတဲ့
သူငယ္ခ်င္းေတြးအတြက္ ေဟာလီဝုဒ္ ဇာတ္ကား ႏွင့္ နိုင္ငံျခား
အတ္ရွင္ ဇာတ္ကားေတြးမွာ အမ်ားဆံုး တည္ျဖတ္မူေတြးမွာ
ထည့္သြင္းထည္းျဖတ္ေလ့ရွိတဲ့ 3D Element Projectile Weapons
ကို တင္ေပးလိုက္ပါတယ္...ဒီေကာင္ေလးမွာဆို အတ္ရွင္ကား
ေတြးအတြက္ ေသနပ္ ၊ ဗုန္း၊ ေၾကစံ ၊ ဒုန္းၾကည္၊ ဓား၊ စသည္ျဖင့္
အမ်ားၾကီး ပါဝင္ပါတယ္....အင္စေတာ့လုပ္လိုက္ျခင္းျဖင့္
Element မွာ 3d ဖန္ရွင္ အျဖင့္ တိုက္ရိုက္ တည္းျဖတ္နုိင္ပါျပီး 
Adobe After Effects ကို အသံုးျပဳတည္ျဖတ္ေန
တယ္ဆို ေဆာင္ထားသင့္ပါတယ္...
406MB ပဲရွိပါတယ္...အသံုးျပဳျခင္ရင္ ေအာက္မွာ ေဒါင္းယူသြားပါ....


https://myte.pcloud.com/publink/show?code=XZHYUxZ23j4kNIlPYuGl2L9VpMWDQ7EfrEV

အဆင္ေျပပါေစ....
<<<<< ဘားမစ္ နည္းပညာ >>>>>http://www.linyangchi.org/


0 Response to " 3D Element Projectile Weapons For Adobe After Effects All. "