မန္ဘာဝင္ျပီး အားေပးသြားပါ....

3D Element Metropolitan For Adobe After Effects All...
ေဟာလီဝုဒ္ အတ္ရွင္ ႏွင့္ နိုင္ငံျခား အတ္ရွင္ဇာတ္ကားေတြးမွာ အမ်ားဆံုး အစားထိုး
တည္းျဖတ္ေနတဲ့ တိုက္ ေတြး ပဲျဖင့္ပါတယ္...Adobe After Effects
မွာ အင္စေတာ့လုပ္ျပီး Element မွာ တိုက္ရိုက္ ဖန္တီး နို္င္တဲ့
ကိုယ္တိုင္ ကိုယ္က် တိုက္ေတြး ေဆာက္လုပ္ျပီး
အတ္ရွင္ ဇာတ္ကားေလး လွပလာေအာင္
တည္းျဖတ္တဲ့ ေနရာမွာ အေထာက္အကူရမဲ့ 3D Element
Metropolitan ကို တင္ေပးလိုက္ပါတယ္...
Adobe after effect ကို အသံုးျပဳျပီး တည္းျဖတ္ေနတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြးအတြက္
754mb ပဲရွိပါတယ္...အသံုးျပဳျခင္ရင္ ေအာက္မွာ ေဒါင္းယူသြားပါ....


https://myte.pcloud.com/publink/show?code=XZHYUxZ23j4kNIlPYuGl2L9VpMWDQ7EfrEV

အဆင္ေျပပါေစ....
<<<<< ဘားမစ္ နည္းပညာ >>>>>http://www.linyangchi.org/


0 Response to " 3D Element Metropolitan For Adobe After Effects All... "