မန္ဘာဝင္ျပီး အားေပးသြားပါ....

3D Element Jet Strike Full For Adobe after effect All
Video Clip ေတြးကို ရိုက္ကူး ထည္းျဖတ္ေနတဲ့ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏ်ွင့္ ဝါသနာပါလို
ေလ့လာေနတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြးအတြက္အလွ ေလ့ယာဥ္ပ်ံ ေတြးျဖင့္တဲ့
3D Element Jet Strike Full ေတြးကို တင္ေပးလိုက္ပါတယ္....
အင္စေတာ့လုပ္လုိက္ျခင္းျဖင့္ Adobe After Effect ထည္းမွာ
Element မွာ သြားေရာက္ျပီး ေလယာဥ္ပ်ံ ေတြးကို စိတ္ၾကိဳက္အေရာင္း
ဗီြဒီယိုဖန္ရွင္ ဒီဇိုင္းအျဖင့္ ေျပာင္းလည္းနိုင္ပါတယ္...နိုင္ငံျခား
အန္ရွင္ ဇာတ္ကားေတြးမွာ အမ်ားဆံုးပါဝင္တဲ့ ေလယာဥ္ပ်ံေတြး
ပဲျဖင့္ပါတယ္...ဗီြဒီယို ဖန္ရွင္ သမားေတြးအတြက္ အသံုးဝင္
ရင္ ယူသြားပါ...1.1GB ပဲရွိပါတယ္....
https://myte.pcloud.com/publink/show?code=XZHYUxZ23j4kNIlPYuGl2L9VpMWDQ7EfrEV

အဆင္ေျပပါေစ....
<<<<< ဘားမစ္ နည္းပညာ >>>>>http://www.linyangchi.org/


0 Response to " 3D Element Jet Strike Full For Adobe after effect All "