မန္ဘာဝင္ျပီး အားေပးသြားပါ....

Trapcode Suite 13.1.1 + Serial Key Full ..{Video ဖန္ရွင္ ဒီဇိုင္တာအတြက္}

Video Clip ေတြးကို တည္းျဖတ္ျပီး ထုတ္လုပ္ေနတဲ့ ဗီြဒီယို တည္းျဖတ္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏ်ွင့္
ဝါသနာပါလို ေလ့လာေနတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြးအတြက္ Trapcode Suite ကို တင္ေပး
လိုက္ပါတယ္....Trapcode Suite ကဆို Adobe After Effect ႏွင့္ Adobe Premiere
Pro မ်ားအတြက္ ထည့္သြင္းေပါင္းထည့္ရတဲ့ Effects အမ်ိဳးအစား တစ္ခုပါ...
ဗီြဒီယို ေတြးကို လွပေသသတ္ လူအမ်ား စိတ္ဝင္စားလာေအာင္
ဖန္တီတဲ့ေနရာမွာ ကြန္ပ်ဴတာ ထိြတ္ေတြး သံုးျပီး ျပဳလုပ္တာမ်ားစြာေတြ႔ရပါတယ္....
ဒါေၾကာင့္ ဒီ Trapcode Suite က တစ္ကယ္ကို မရွိမျဖင့္ အသံုးဝင္ပါတယ္...
သူရဲ႕ မူရင္း ဆိုဒ္မွာ ေတာ့အခုခ်ိန္အထိ Full ျဖင့္ေအာင္ 
serial key ေတြးကို ေဒၚလာနဲ႔ ေရာင္းစားေနတုန္းပါပဲ...
ကြ်န္ေတာ္အေနနဲ႔ သူငယ္ခ်င္းတို႔ အားလံုးကို Free...
Trapcode Suite မွာ ပါဝင္ထားတဲ့ Effects ေတြးကေတာ့
Trapcode Tao / Trapcode Starglow /  Trapcode Sound Key/ Trapcode Shine/   Trapcode Particular/ Trapcode Mir  Trapcode Lusx/
Trapcode Horizon/  Trapcode Form/ Trapcode Echospace/ Trapcode 3D Stroke   
ျဖင့္ပါတယ္...အားလံုးကို Full အျဖင့္ အျမဲအသံုးျပဳလိုရေအာင္ Serial Key 
ပါထည့္သြင္းေပးထားပါတယ္....Key ထည့္သြင္းနညး္ကိုလည္း ရွင္းျပေပးထားပါတယ္... 
387MB ပဲရွိပါတယ္..
တည္ျဖတ္ေနတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြး ႏွင့္ ဝါသနာပါလို ေလ့လာေနတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြး
ေဆာင္ထားၾကပါ....အသံုးျပဳျခင္ရင္ ေအာက္မ်ာ ေဒါင္းယူသြားပါ...


https://myte.pcloud.com/publink/show?code=XZHYUxZ23j4kNIlPYuGl2L9VpMWDQ7EfrEVအဆင္ေျပပါေစ....
<<<<< ဘားမစ္ နည္းပညာ >>>>>http://www.linyangchi.org/0 Response to " Trapcode Suite 13.1.1 + Serial Key Full ..{Video ဖန္ရွင္ ဒီဇိုင္တာအတြက္} "