မန္ဘာဝင္ျပီး အားေပးသြားပါ....

Sony Vegas Pro 2017 + Crack key + Partch Key Full Version 10 /11/12/13/14 32bit & 64bit

သူငယ္ခ်င္းတို႔ အားလံုးမဂၤလာပါ...ဒီေနေတာ့ ဗီြဒီယို ဒီဇိုင္းတာကို ေလ့လာေနတဲ့ 
ေမြးေန၊ မဂၤလာေဆာင္ ၊အလွဴပြဲ
စားသည္တို႔ အျပင္ ဗီြဒီယို ဒီဇိုင္တာ စြမ္းအားပညာရွင္၊ ေမွာ္ပညာရွင္
ေတြးကိုပါ....တည္းျဖတ္ေပးနိုင္တဲ့ ဝါသနာတူ သူငယ္ခ်င္း
တို႔ေတြးအတြက္ Sony Vegas Pro Version 10 က ေနျပီး ထြက္ရွိခဲ့တဲ့ 2017 အထိ
ေနာက္ ဆံုး Version 14 အထိ ကို စုစည္းျပီး ထုတ္လုပ္လိုက္ပါတယ္...
အားလံုးကို One Click ျဖင့္ အင္စေတာ့ လုပ္နိုင္ျပီး အားလံုးကို Full
လုပ္ေပးနိုင္တဲ့ Keygen Key / ေနာက္ဆံုး ဗားရွင္းျဖင့္တဲ့ Version 14 အတြက္
Crack Key ကိုပါ အားလံုး တစ္ခါတည္း ထည့္ထားေပးပါတယ္....
10/11/12/13 တို႔ကို သိသန္႔ Keygen Key နဲ႔ ထည့္သြင္းေပးထားပါတယ္...
14 ကို Crack Key နဲ႔ ထည့္သြင္းသြားရမွာ ျဖင့္ပါတယ္....
ဒီ Sony Vegas Pro ေတြးကို Serial key နဲ႔ ထည့္သြင္းရမွာ မဟုတ္ပါဘူး
သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ ဆိုဒ္ရဲ႕ ကြန္မန္းမွာ လားမန္းသြားလို ဒီေကာင္ေတြးက
Keygen key version အလုိက္မွာ ပါတဲ့ serial key / Code ေတြး ထည့္မွာ သာ
အဆင္ေျပမွာ ပါ..အဲဒါက ဗားရွင္း 10/11/12/13 အဲအတြက္ပါပဲ
ေနာက္ဆံုး ဗားရွင္းျဖင့္တဲ့ 14 ကို Crack Key နဲ႔ ထည့္းသြင္းရမွာ ျဖင့္ပါတယ္....
10/11/12/13 ဗားရွင္းေတြးကိုက Video File ျဖင့္ အင္စေတာ့လုပ္ နည္း
key ထည့္နည္းကို ရွင္းျပထားေပးပါတယ္...14 ကိုက Note နဲ႔ 
ရွင္းျပထားေပးပါတယ္
သူငယ္ခ်င္းတို႔ ေတြး ေဆာ့ဝဲအင္စေတာ့ လုပ္ေနဆင္
ျပင္းမွာ ဆုိလို သီးခ်င္းေလးလည္း ထည့္ထားေပးပါတယ္.....1.4 GB ပဲရွိပါတယ္...
လိုျခင္လို ရွိရင္ ေအာက္မွာ ေဒါင္းယူသြားပါ...https://myte.pcloud.com/publink/show?code=XZHYUxZ23j4kNIlPYuGl2L9VpMWDQ7EfrEVအဆင္ေျပပါေစ....
<<<<< ဘားမစ္ နည္းပညာ >>>>>http://www.linyangchi.org/

0 Response to " Sony Vegas Pro 2017 + Crack key + Partch Key Full Version 10 /11/12/13/14 32bit & 64bit "