မန္ဘာဝင္ျပီး အားေပးသြားပါ....

Photoshop အတြက္ မရွိမျဖင့္ အေထာက္အကူျပဳတဲ့ PNG COLOR ေဘာင္ (137) ခု 2017 လက္ေဆာင္..Photoshop ဆိုင္ေလးဖြင့္ထားတဲ့ သူငယ္ခ်ငး္ေတြး နဲ႔ ဆိုင္ဖြင့္ဖို ရည္ရြယ္ေနတ့ဲ သူငယ္ခ်င္းေတြး
အတြက္ အနားေဘာက္ 137 ခုကို တင္ေပးလိုက္ပါတယ္...
Photoshop ဆိုင္တြက္ မရွိမျဖင့္ အသံုးဝင္တဲ့ ေဘာင္ေတြးပါ...
ကိုယ့္ဆိုင္ေလး နာမည္ရလာဖို႔အတြက္ ေဆာင္ထားသင့္တဲ့ ေဘာင္ အရည္ေလးေတြးပါ...
418MB ပဲရွိပါတယ္...အသံုးျပဳျခင္ရင္ယူသြားပါ....ကြ်န္ေတာ္အေနနဲ႔ ဒီေဘာင္းေတြးကို
အသုဘ ဖိတ္စာ ဒီဇိုင္ဆြဲတဲ့ ေနရာမွာ PHOTO ထည့္သြင္းတဲ့ေနရာမွာ
သံုးျပဳတယ္... နာမည္ၾကီး အသုဘ ဖိတ္စာ ဒီဇိုင္းနဲ႔ ေစ်းအမ်ားရတဲ့
ဒီဇို္င္း တစ္ေန႔ေတာ့ ေရးဆြဲေပးဖို အစီအစဥ္ရွိပါတယ္...အားလံုးပဲ လိုအပ္ရင္ ေဒါင္းယူသြားပါ...

https://myte.pcloud.com/publink/show?code=XZHYUxZ23j4kNIlPYuGl2L9VpMWDQ7EfrEV


Password = www.linyangchi.org


အဆင္ေျပပါေစ....
<<<<< ဘားမစ္ နည္းပညာ >>>>>http://www.linyangchi.org/


0 Response to " Photoshop အတြက္ မရွိမျဖင့္ အေထာက္အကူျပဳတဲ့ PNG COLOR ေဘာင္ (137) ခု 2017 လက္ေဆာင္.. "