မန္ဘာဝင္ျပီး အားေပးသြားပါ....

Heart Screen Saver For Window 32bit & 64bit..Full

ကြန္ပ်ဴတာမွာ Screen ကို အသံုးမျပဳပဲထားတဲ့အခါ Screen Saver မွာမီးနစ္အလိုက္
အလွေလးေတြးကို ကြန္ပ်ဴတာ မ်က္ႏွာျပင္မွာ ေပၚေအာင္ျပဳလုပ္
ထားေနတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြးအတြက္  Heart Screen Saver ကို
တင္ေပးလုိက္ပါတယ္...503MB ပဲရွိပါတယ္...အသံုးျပဳ
ျခင္ရင္ ယူသြားပါ...

https://myte.pcloud.com/publink/show?code=XZHYUxZ23j4kNIlPYuGl2L9VpMWDQ7EfrEV

အဆင္ေျပပါေစ....
<<<<< ဘားမစ္ နည္းပညာ >>>>>http://www.linyangchi.org/

3 Responses to " Heart Screen Saver For Window 32bit & 64bit..Full "

Ko Soe said...

ေဒါင္းလို႔မရေတာ့ပါဘူးဆရာ

ေကာင္းေကာင္း နည္းပညာ said...

ရပါတယ္ဗ်ာ

Ko Soe said...

ေက်းဇူးပါဆရာ