မန္ဘာဝင္ျပီး အားေပးသြားပါ....

Clipart frames for Christmas photos ...PSDေဘာင္ အလွေလးေတြး ကေလး ေမြးေန႔ပြဲ ၊ တရားပြဲ ဓာတ္ပံု သူငယ္ခ ်င္းတို႔
စိတ္ၾကိဳက္ ၾကိဳက္တဲ့ ေနရာအသံုးျပဳလုိရေအာင္ psd နဲ႔ တင္ေပးလိုက္ပါ
တယ္...28.1MB ပဲရွိပါတယ္...အသံုးျပဳျခင္ရင္ ယူသြားပါ....

https://myte.pcloud.com/publink/show?code=XZHYUxZ23j4kNIlPYuGl2L9VpMWDQ7EfrEVအဆင္ေျပပါေစ....
<<<<< ဘားမစ္ နည္းပညာ >>>>>http://www.linyangchi.org/

0 Response to " Clipart frames for Christmas photos ...PSD "