မန္ဘာဝင္ျပီး အားေပးသြားပါ....

AVG Antivirus + lincense number Free 374day 2017 TO 2018 Years
ကြန္ပ်ဴတာမွာ နာမည္ၾကီး ဘိုေတာ္ေတြးျဖင့္တဲ့ Antivirus ေတြးကို အေကာင္းဆံုး သတ္ျဖတ္ေျခမႈန္း
ေပးနိုင္တဲ့ နာမည္ AVG AntiVirus  ကို တင္ေပးလိုက္ပါတယ္...
သူငယ္ခ်င္းတို႔ရဲ႕ ကြန္ပ်ဴတာ မွာ antivirus ေတြး ဝင္ေနပါက ေဆာင္ထားသင့္ပါတယ္...
ဝင္ဒိုးတင္ပီတာနဲ႔ ဒီေကာင္ေလးကို ေဆာင္ထားျခင္းျဖင့္ နယ္နယ္အရပ္ရပ္ က
လာမဲ့ ရန္သူေတြးဗိုင္းရပ္စ္ ေတြးကို သတ္ျဖတ္ေပးျခင္းႏွင့္အတူ
အခုလက္ရွိ သံုးေနတဲ့ ဝင္းဒိုးတြင္ နာမည္ၾကီး ဗိုင္းရပ္စ္ မ်ား ရွိမရွိ စစ္ေဆး
သတ္ျဖတ္ ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ျခင္သူေတြးအတြက္ သက္တန္း 374 day free ရပါတယ္...
479 MB ပဲရွိပါတယ္... အသံုးျပဳျခင္ရင္ ေအာက္မွာ ေဒါင္းယူသြားပါ...
ျမန္မာျပည္မွာ ဆို ဝယ္ယူသံုးစြဲရပါတယ္...https://myte.pcloud.com/publink/show?code=XZHYUxZ23j4kNIlPYuGl2L9VpMWDQ7EfrEV
အဆင္ေျပပါေစ....
<<<<< ဘားမစ္ နည္းပညာ >>>>>http://www.linyangchi.org/

1 Response to " AVG Antivirus + lincense number Free 374day 2017 TO 2018 Years "

ျမတ္ေလးနံ႔သာ said...
This comment has been removed by the author.