မန္ဘာဝင္ျပီး အားေပးသြားပါ....

Sony Vegas Pro Lesson - 4 {လွ်ပ္စစ္ ထြန္းအားျပဳလုပ္ျခင္း}
ဝါသနာတူဗီြဒီယို ဒီဇိုင္တာ သူငယ္ခ်င္းေတြးအတြက္ SVP Lesson - 4 ကို တင္ေပးလိုက္ပါတယ္...
ဒီသင္ခန္းစာကေတာ့ SVP ျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ ထြန္းအားျပဳလုပ္တဲ့ သင္ခန္း
စာပဲျဖစ္ပါတယ္...ဒီသင္ခန္းစာအတြက္ အသံုးျပဳရမဲ့ 
BCC Effect 144 ခုကို 32bit & 64bit အတြက္ပါ တင္ေပးလိုက္ပါတယ္...
လွ်ပ္စစ္ ထြန္းအားျပဳလုပ္တဲ့ သင္ခန္းစာကို တစ္ျခားေသာဗီြဒီယို ဒီဇိုင္တာ
ေဆာ့ဝဲေတြးနဲ႔ ျပဳလုပ္တဲ့ အခါလြယ္ကူပါတယ္ 
အဲဒီ ဗီြဒီယို ဒီဇိုင္တာ ေဆာ့ဝဲေတြးမွာ Auto Effect ျဖင့္တဲ့
Lightning Effect ပါဝင္တာေၾကာင့္ အဆင္ေျပစြာျပဳလုပ္လိုရပါတယ္...
ဒီ Sony Vegas Pro မွာ ၾကေတာ့ Lightning Effect Auto 
မပါဝင္တာ ေၾကာင့္ မလြယ္ကူပါဘူး ဒါေၾကာင့္ 
ကြ်န္ေတာ္ အေနန႔ဲ သူငယ္ခ်င္းတို႔ ကို BCC Effect 144 ခုကို တင္ေပးလိုက္ပါတယ္...
BCC Effect ကို အင္စေတာ့လုပ္လိုက္ျခင္းျဖင့္ BCC Effect 144 ခု ထည္းက
မွာ BCC Lightning Effect ကို အသံုးျပဳျပီး လွ်ပ္စစ္ ထြန္းအားျပဳလုပ္
ရမွာျဖစ္ပါတယ္... 
BCC Effect ကိုအင္စေတာ့လုပ္ေနဆင္ Code ကို ပါတစ္ခါထည္းထည့္ေပးဖို႔ မေမ့ပါနဲ႔
ဝါသနာပါလို ေလ့လာျခင္တယ္ဆို ေအာက္မွာ ေဒါင္းယူသြားပါ...


BCC Effect Software 32bit & 64bit ေဒါင္းယူရန္

https://userscloud.com/5h8va3xe4g0w Sony Vegas Pro Lesson - 4 ေဒါင္းယူရန္

https://myte.pcloud.com/publink/show?code=XZHYUxZ23j4kNIlPYuGl2L9VpMWDQ7EfrEV


အဆင္ေျပပါေစ....
<<<<< ဘားမစ္ နည္းပညာ >>>>>http://www.linyangchi.org/

0 Response to " Sony Vegas Pro Lesson - 4 {လွ်ပ္စစ္ ထြန္းအားျပဳလုပ္ျခင္း} "