မန္ဘာဝင္ျပီး အားေပးသြားပါ....

Particules Video Projects Background 56 ခု....
Videos ဒီဇိုင္တာ ကို ေလ့လာေနၾကတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြးအတြက္ Particules Video Projects Background 56 ခု ကို စုစည္းျပီးတင္ေပးလိုက္ပါတယ္...
Video ေခါင္းစဥ္ Text စာတန္းထိုး တဲ့ ေနရာေတြးမွာ အမ်ားဆံုး အသံုးျပဳေနၾကတဲ့
အသံုးဝင္တဲ့ Particules Video Projects ေတြးျဖစ္ျပီး သူငယ္ခ်င္း စိတ္ကူး
ရွိရာ တစ္ျခားေသာ ေနရာေတြးမွာ လည္း ဆြဲယူအသံုးျပဳလိုရပါတယ္...
266MB ပဲရွိပါတယ္....Video ဖန္ရွင္ ဒီဇိုင္တာကို ေလ့လာေနတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြးအတြက္
အသံုးျပဳျခင္ရင္ ယူသြားပါ...https://docs.google.com/uc?id=0B4hteAvkPmAjTlZNckhUbUpGVjA&export=download


Password = www.linyangchi.org


အဆင္ေျပပါေစ....
<<<<< ဘားမစ္ [BMxs] >>>>>
0 Response to " Particules Video Projects Background 56 ခု.... "