မန္ဘာဝင္ျပီး အားေပးသြားပါ....

Adobe CS6 Master Collection ..2016...[Adobe CS6 All]Adobe CS6 Master Collection ကိုတင္ေပးလိုက္ပါတယ္....Adobe CS6 နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေဆာ့ဝဲေတြး
အားလံုးပါဝင္ပါတယ္... ဒီဇိုင္းတာ / ဓာတ္ပံု ဒီဇိုင္းတာ ႏွင့္ ဗီြဒီယို ဒီဇိုင္း သမားေတြးအတြက္ 
ေဆာ့ဝဲေတြးအာလံုး လိုက္ရွာ စရာမလိုပဲ တစ္ခုထည္းကို အင္စေတာ့လုပ္ ရံုျဖင့္
အားလံုး အသံုးျပဳလို ရပါျပီး ...6.20GB ရွိပါတယ္...ဖိုင္ (7 ဖိုင္) ခြဲ ခ်ဳပ္ထားေပးပါတယ္..
အသံုးျပဳျခင္ရင္ ေအာက္မွာ ေဒါင္း သြားပါ....
Adobe Flash Builder
Adobe Flash Professional CS6
AIR For Apple iOS Support
Acrobat X Pro 
Adobe After Effects CS6 (64Bit)
Adobe Audition CS6
Adobe Dreamweaver CS6
Adobe Encore CS6
Adobe Fireworks CS6
Adobe Illustrator CS6
Adobe Illustrator CS6 (64BIT)
Adobe Indesign CS6
Adobe Photoshop CS6
Adobe Photoshop CS6 (64BIT)
Adobe Prelude CS6
Adobe Premiere Pro CS6 (64bit)
Adobe SpeedGrade CS6 (64BIT)


Part 1{1GB}

DOWNLOAD HERE


Part 2 {1GB}

DOWNLOAD HERE


Part 3 {1GB}

DOWNLOAD HERE


Part 4 {1GB}

DOWNLOAD HERE


Part 5 {1GB}

DOWNLOAD HERE


Part 6 {1GB}

DOWNLOAD HERE 


Part 7 {224MB}

DOWNLOAD HERE 


Password = www.linyangchi.orgအဆင္ေျပပါေစ....
<<<<< ဘားမစ္ [BMxs] >>>>>
0 Response to " Adobe CS6 Master Collection ..2016...[Adobe CS6 All] "