မန္ဘာဝင္ျပီး အားေပးသြားပါ....

Windows 7 Lite Edition 2016 x86 November ..ISO Final...
Window 7 Lite Edition 32bit ေလးကို တင္ေပးလိုက္ပါတယ္...Window အလန္းဇယားေလး
ေတြးကို အသံုးျပဳျခင္တဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြးအတြက္ 694MB ပဲရွိပါတယ္....
အသံုးျပဳျခင္ရင္ယူသြားပါ...https://docs.google.com/uc?id=0B1DT8S8HwwDobFNtYjF4dGYzcUk&export=download

အဆင္ေျပပါေစ....
<<<<< ဘားမစ္ [BMxs] >>>>>
0 Response to " Windows 7 Lite Edition 2016 x86 November ..ISO Final... "