မန္ဘာဝင္ျပီး အားေပးသြားပါ....

USB Secure Password + Keygen Key Full...
USB Secure  ေလး အသစ္ထြက္လာလို တင္ေပးလိုက္ပါတယ္...ဒီေကာင္ေလးက
သူငယ္ခ်င္းတို႔ ရဲ႕ USB မွ ထည့္ထားတဲ့ data ေတြးကို တစ္ျခားသူေတြး
မသိျခင္းတာပဲျဖစ္ ျဖစ္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ေၾကာင့္ သူငယ္ခ်င္းတို႔
ရဲ႕ data ေတြးကို USB ထည္းမွာ Password ခံ သိမ္းထားလိုရ
တဲ့ ေဆာ့ဝဲေလးပါ...1.63MB ပဲရွိပါတယ္...Full အျဖစ္ အသံုးျပဳလိုရေအာင္
Keygen Key ပါထည့္ေပးထားပါတယ္...အသံုးျပဳျခင္ရင္ ယူသြားပါ.....
မွတ္ခ်က္ ။    ။  Password ကို ေတာ့ ေမ့မသြားနဲ႔ေပါ့ေနာ္https://docs.google.com/uc?id=0B1DT8S8HwwDobFNtYjF4dGYzcUk&export=download
အဆင္ေျပပါေစ....
<<<<< ဘားမစ္ [BMxs] >>>>>

0 Response to " USB Secure Password + Keygen Key Full... "