မန္ဘာဝင္ျပီး အားေပးသြားပါ....

Windows 10 x64 Activated English ISO New updated Octo 2016...Window 10 64bit Octuber မွ ထြက္လာလို တင္ေပးလိုက္ပါတယ္...New ဆိုေတာ့ လန္းလန္းေလးနဲ႔
စပယ္ရွယ္ေလး အသံုးျပဳျခင္ရင္ယူသြားပါ...3.92GB File Size ကို 6 ဖိုင္ခြဲထားေပးပါတယ္...
ကယ္အသံုးျပဳျခင္ရင္ယူသြားပါ....
Part1 [700MB]

https://docs.google.com/uc?id=0BwCjRrwwkewldXktZHQxWHFkWEk&export=downloadPart2 [700MB]

https://docs.google.com/uc?id=0BwCjRrwwkewlaWtGT2lfZFN4Y2s&export=downloadPart3 [700MB]

https://docs.google.com/uc?id=0BwCjRrwwkewleWdnUFVhaUFKX1E&export=downloadPart4 [700MB]
 
https://docs.google.com/uc?id=0BwCjRrwwkewlYV9KZERNTWpoa2s&export=downloadPart5 [700MB]

https://docs.google.com/uc?id=0BwCjRrwwkewlNUJFQmFNaVhTOEU&export=downloadPart6 [3434MB]

https://docs.google.com/uc?id=0BwCjRrwwkewlRWVTZlhVTFZMQWM&export=downloadအဆင္ေျပပါေစ...
<<<<<ဘားမစ္ (BMxs) >>>>>
မန္ဘာဝင္ ျပီးအားေပးပါ...

2 Responses to " Windows 10 x64 Activated English ISO New updated Octo 2016... "