မန္ဘာဝင္ျပီး အားေပးသြားပါ....

Window 10 32bit ISO Final V16.09.30 ...2016Window 10 ကို အသံုးျပဳေနၾက တဲ့ လူၾကီးမင္းမ်ားအတြက္ ေနာက္ဆံုး  Steptember 30 ရက္ေန
ကထြက္ထားတဲ့ Version အသစ္ေလးပါ..ဘန္းျပီး တစ္ခါထည္းအသံုးျပဳလိုရပါတယ္...
အသစ္ေလးကို အသံုးျပဳျခင္ရင္ ယူသြားပါ..Window 32 bit ..
2.49GB ပဲရွိပါတယ္...DOWNLOAD HERE 
အဆင္ေျပပါေစ....
ဘားမစ္ (နည္းပညာ)
www.linyangchi.org

0 Response to " Window 10 32bit ISO Final V16.09.30 ...2016 "