မန္ဘာဝင္ျပီး အားေပးသြားပါ....

ၾကီးမားတဲ့ ကမာ႓ စစ္ Raider Games APK 2016....
ၾကီးမားတဲ့ ရန္သူ အင္ပါရာကို တိုက္ခို္က္ျပီး သူရဲေကာင္းေတြးကို အားအင္ျဖည့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ
လက္နတ္အသစ္ေတြးကို ဝယ္ယူျပီး တိုက္ခိုက္ ရတဲ့ ဂိမ္းေလးပဲျဖစ္ပါတယ္ 10.4.2016 မွထြက္
ရွိလာတဲ့ New game ပါ.....
စိတ္ဝင္စာဖြယ္ အခန္းကေတာ့ PC GAME စတိုင္ မ်ိဳးျဖစ္ ကစားရတဲ့
ဂိမ္းေလးပဲျဖစ္ပါတယ္...
ကစားျခင္ရင္ ေအာက္လင့္မွာ ယူသြားပါ...DOWNLOAD HERE  


အဆင္ေျပပါေစ...
ဘားမစ္[နည္းပညာ]
www.linyangchi.org

0 Response to " ၾကီးမားတဲ့ ကမာ႓ စစ္ Raider Games APK 2016.... "