မန္ဘာဝင္ျပီး အားေပးသြားပါ....

အဆင့္ ျမင့္ Multi Calculator V1.5.2 APK 2016...
Calculator ဖုန္းသမားေတြးအတြက္ အသစ္ထြက္လာလို တင္ေပးလိုက္ပါတယ္....
အေရာင္အလွမ်ား နိုင္ငံအလိုက္ ေပါင္း ႏုတ္ ေျမွာက္ စား
အကုန္ရပါတယ္...လိုအပ္လို ရွိရင္ ေအာက္ လင့္မွာေဒါင္းသြားပါ.....


DOWNLOAD HERE အဆင္ေျပပါေစ...
ဘားမစ္(နည္းပညာ)
www.linyangchi.org