မန္ဘာဝင္ျပီး အားေပးသြားပါ....

ေလယာဥ္ပ်ံ ဂိမ္းေလးပါ Helicopter 3D v2.4.30 Mod ...APK
3D ေလးယာဥ္ပ်ံဂိမ္း ကိုမွ ကစားခ်င္ေနၾကတဲ့ သူမ်ားအတြက္ ဒီေနမွထြက္ရွိလာတဲ့  နာမည္း Helicopter 3D APK 
Game ကိုတင္ေပးလိုက္ပါတယ္...ရန္သူေတြးကို တိုက္ခိုက္တဲ့ ေနရာမွာ လက္နတ္
ေပါင္းမ်ားစြာ နဲ႔ တိုက္ခိုက္ျပီး ေအာင္ျမင္လာတဲ့ အခါ ေလယာဥ္ အသစ္
ေတြးဝယ္ ၊ လက္နတ္ အသစ္ေတြးဝယ္ယူရတဲ့ ဂိမ္းေလးပါ....
ကြန္ပ်ဴတာ ဂိမ္း system လိုပါပဲ ... စိတ္ဝင္စားဖြယ္ အခန္းက 
ေက်ာက္ေဆာင္ေတြးထည္းက ထြက္ရတဲ့ အခန္းပါပဲ ထြက္မတက္လို 
အစကေန ကစားရတာ ခဏ ခဏ ကစားၾကည့္ပါ.. ကစားလိုေကာင္းပါတယ္..
ကစားျခင္ရင္ေအာက္လင့္မွာ ယူသြားပါ...

DOWNLOAD HERE 


အဆင္ေျပပါေစ....

  ဘားမစ္(နည္းပညာ)

www.linyangchi.org

0 Response to " ေလယာဥ္ပ်ံ ဂိမ္းေလးပါ Helicopter 3D v2.4.30 Mod ...APK "