မန္ဘာဝင္ျပီး အားေပးသြားပါ....

FolderIco Changer Version 4 ....လြယ္ကူစြာေျပာင္းလဲေပးနိုင္ပါသည္....Folder Ico Changer ကိုတင္ေပးလိုက္ပါတယ္...
ဒီေကာင္ေလးက လူၾကီးမင္းတို႔ Folder Icons ေတြးကို ကိုယ့္သင္ေကတ သက္မွတ္ျပီး
အေရာင္ေျပာင္းထားေပးနိုင္တဲ့ ေဆာ့ဝဲေလးပဲျဖစ္ပါတယ္...
အင္စေတာ့လုပ္ျပီး အသံုးျပဳလိုရပါတယ္....
ေျပာင္းထားျခင္တဲ့ Folder ေပၚကို Right Click ေထာက္ျပီး Change Folder Icon ကို
ေတြ႔ပါလိတ္မယ္...အဲမွာ မိမိေျပာင္းျခင္တဲ့ ကာလာကို ေရြးေပးလိုက္ရံုပါပဲ့
10.2MB ပဲရွိပါတယ္...အသံုးျပဳျခင္ရင္ယူသြားပါ...


DOWNLOAD HERE အဆင္ေျပပါေစ...
ဘားမစ္(နည္းပညာ)
www.linyangchi.org